Про тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

І Н Ф О Р М А Ц І Я

для споживачів КП «Водоканал» Вугледарської міської ради»

 

Рішенням виконкому Вугледарської міської ради від 06.03.2018 року № 121 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста» з 01.04.2018 року були встановлені тарифи з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста комунальним підприємством «Водоканал» Вугледарської міської ради»

Послуга Тариф без ПДВ Тариф з ПДВ
водопостачання 20,31 24,37
водовідведення 7,03 8,43

 

           Структура тарифа на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства “Водоканал” Вугледарської міської ради”
№ з/п Показник водопостачання водовідведення
усього грн./м³ усього грн./м³
1 Виробнича собівартість, у т.ч. 12444358,81 17,778 6194276,98 6,151
1.1 прями матеріальні витрати, у т.ч. 6979792,32 9,971 1486721,32 1,476
1.1.1 електроенергія 700066,73 1,000 818401,37 0,813
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 5500718,00 7,858 0,00 0,000
1.1.3 витрати на реагенти 74081,45 0,106 119352,81 0,119
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 704926,14 1,007 548967,14 0,545
1.2 прями витрати на оплату праці 3584546,16 5,121 2971716,02 2,951
1.3 інші прями витрати, у т.ч. 1613946,25 2,306 1603599,21 1,592
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 788600,15 1,127 653777,52 0,649
1.3.2 амортизаційні відрахування 332861,95 0,476 470583,61 0,467
1.3.3 інші прямі витрати 492484,15 0,704 479238,08 0,476
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч. 266074,08 0,380 132240,43 0,131
1.4.1 витрати на оплату праці 206710,19 0,295 102736,21 0,102
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 45476,24 0,065 22601,97 0,022
1.4.3 амортизаційні відрахування 0,00 0,000 0,00 0,000
1.4.4 інші витрати 13887,65 0,020 6902,25 0,007
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 1307695,84 1,868 649932,68 0,645
2.1 витрати на оплату праці 970047,02 1,386 482119,18 0,479
2.2 відрахування на соціальні заходи 213410,34 0,305 106066,22 0,105
2.3 амортизаційні відрахування 26082,47 0,037 12963,15 0,013
2.4 інші витрати 98156,01 0,140 48784,13 0,048
3 Витрати на збут, у т.ч. 464974,46 0,664 231095,10 0,229
3.1 витрати на оплату праці 313048,58 0,447 155587,02 0,155
3.2 відрахування на соціальні заходи 68870,69 0,098 34229,15 0,034
3.3 амортизаційні відрахування 2608,51 0,004 1296,45 0,001
3.4 інші витрати 80446,68 0,115 39982,48 0,040
4 Інші операційні витрати 0,00 0,000 0,00 0,000
5 Фінансові витрати 0,00 0,000 0,00 0,000
6 Повна собівартість 14217029,11 20,310 7075304,76 7,026
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч. 0,00 0,000 0,00 0,000
7.1 податок на прибуток 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2 дивіденди 0,00 0,000 0,00 0,000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,000 0,00 0,000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,000 0,00 0,000
7.5 інше використання прибутку 0,00 0,000 0,00 0,000
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення 14217029,11 20,310 7075304,76 7,026
9 Тариф споживачам 20,31 7,03
10 Тариф  з ПДВ 24,37 8,43
11 Обсяг реалізації 700000 1007000
  Відсоток планового зростання тарифу 89 53

 

Строк дії тарифу буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства.

 

  Директор КП «Водоканал»  

  Вугледарської міської ради»                                                                          Д.О.Дзюбан